(1)
Nevřelová, M.; Ružek, I. Geoparky – potenciál Pre exteriérovú výučbu Predmetov Geografia a Biológia. sciED 2017, 8.