(1)
Hejnová, E. Zjišťování úrovně přírodovědné Gramotnosti Gymnazistů a vysokoškoláků Pomocí Testu TOSLS. sciED 2024, 15, 2-26.