(1)
Kekule, M.; Žák, V. Postoje žáků K výuce Fyziky V České Republice – Vybrané výsledky. sciED 2013, 1, 51-71.