(1)
Sarrazy, B.; Chopin, M.-P. Antropodidaktický přístup K interakcím učitel–žák Ve výuce Matematiky Na 1. Stupni školy. sciED 2013, 1, 73-85.