(1)
Chytrý, V.; Kroufek, R. Možnosti využití Likertovy škály – základní Principy Aplikace V pedagogickém výzkumu a Demonstrace Na příkladu zjišťování Vztahu člověka K přírodě. sciED 2017, 8.