(1)
Krátká, M. Zdroje epistemologických překážek V porozumění nekonečnu. sciED 2013, 1, 87-100.