(1)
Jančaříková, K.; Pavlasová, L. Dovednost Studentů učitelství Biologie Aplikovat Teorii didaktických Situaci při přípravě Na výuku. sciED 2018, 9.