(1)
Činčera, J. Význam nezávislých expertních Center Pro šíření Badatelsky Orientované výuky V České Republice. sciED 2014, 5, 74-81.