Čtrnáctová, H., & Klečková, M. (2013). Doktorské studium v oblasti didaktiky chemie – vývoj a současnost. Scientia in Educatione, 1(1), 119-124. https://doi.org/10.14712/18047106.10