Pavlasová, L. (2017). Profesní vidění studentů učitelství biologie zaměřené na obor a oborově didaktické jevy. Scientia in Educatione, 8(2). https://doi.org/10.14712/18047106.1006