Kekule, M., & Viiri, J. (2018). Přístupy žáků k řešení úloh v R-FCI testu sledované pomocí metody oční kamery. Scientia in Educatione, 9(2), 117-130. https://doi.org/10.14712/18047106.1010