Pavlátová, V., & Kroufek, R. (2018). Pohled učitelů na obtížnost vybraných environmentálních pojmů v učebnicích pro základní školy. Scientia in Educatione, 9(2), 57-79. https://doi.org/10.14712/18047106.1012