Rusek, M. (2014). Efekt zařazení chemie do kurikula středních odborných škol nechemického zaměření. Scientia in Educatione, 5(2), 13-29. https://doi.org/10.14712/18047106.113