Müllerová, L. (2015). Termín „evoluce“ a jeho vymezení a použití v českých a britských učebnicích přírodopisu a biologie. Scientia in Educatione, 6(1), 40-79. https://doi.org/10.14712/18047106.120