Svobodová, S., & Kroufek, R. (2018). Možnosti využití škály MSELS pro testování environmentální gramotnosti na základních školách v České republice. Scientia in Educatione, 9(2), 80-101. https://doi.org/10.14712/18047106.1210