Pražáková, M., & Pavlasová, L. (2019). Vstupní znalosti účastníků geovědních táborů zjišťované asociační technikou. Scientia in Educatione, 10(1), 33-50. https://doi.org/10.14712/18047106.1257