Stratilová Urválková, E., Teplá, M., & Janoušková, S. (2019). Srovnávací analýza vzdělávacího oboru chemie pro základní školy v rámci českého, polského, slovinského a estonského vzdělávacího programu. Scientia in Educatione, 10(3), 50-71. https://doi.org/10.14712/18047106.1293