Poupová, J., Janštová, V., Kuba, R., & Mourek, J. (2019). Srovnávací analýza biologické části národního kurikula na 2. stupni základních škol České republice a ve vybraných postkomunistických zemích. Scientia in Educatione, 10(3), 94-124. https://doi.org/10.14712/18047106.1294