Poupová, J. (2019). Proč a jak vyučovat dějiny vědy?. Scientia in Educatione, 10(1), 4-16. https://doi.org/10.14712/18047106.1299