Ušáková, K. (2014). Reflexia na stav a perspektívy didaktiky biológie z pohľadu situácie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Scientia in Educatione, 5(2), 74-89. https://doi.org/10.14712/18047106.130