Svobodová, S. (2020). Testování vybraných charakteristik výzkumných nástrojů pro zjišťování afektivní dimenze environmentální gramotnosti žáků 2. stupně ZŠ. Scientia in Educatione, 10(2), 80-102. https://doi.org/10.14712/18047106.1319