Skoršepa, M., Kmeťová, J., & Horváthová, E. (2020). Tablet alebo notebook? Komparatívna štúdia žiakovho vnímania rozdielnych technologických prístupov v počítačom podporovanom chemickom laboratóriu. Scientia in Educatione, 11(1), 82-96. https://doi.org/10.14712/18047106.1322