Kotuľáková, K., Dlholucký, D., Palicová, L., & Šprláková, L. (2020). Vplyv výskumne ladeného prístupu na rozvoj spôsobilostí vedeckej práce žiakov nižšieho sekundárneho stupňa vzdelávania. Scientia in Educatione, 10(2), 2-19. https://doi.org/10.14712/18047106.1324