Slepáková, I., & Kimáková, K. (2015). Hodnotenie zručností v bádateľsky orientovanej výučbe biológie. Scientia in Educatione, 6(1), 133-143. https://doi.org/10.14712/18047106.138