Vančura, J. (2020). Vliv procvičování na Khan Academy na znalosti a dovednosti žáků v matematice. Scientia in Educatione, 10(2), 103-126. https://doi.org/10.14712/18047106.1520