Samková, L., Hošpesová, A., Roubíček, F., & Tichá, M. (2015). Badatelsky orientované vyučování matematice. Scientia in Educatione, 6(1), 91-122. https://doi.org/10.14712/18047106.154