Schreiber, I. (2020). Vzory ve školce: Didaktické znalosti týkající se obsahu a žáků a související přesvědčení. Scientia in Educatione, 11(1), 69-81. https://doi.org/10.14712/18047106.1543