Samková, L. (2020). Zkoumání znalostí obsahu a didaktických znalostí obsahu v matematice metodou Concept Cartoons. Scientia in Educatione, 10(2), 62-79. https://doi.org/10.14712/18047106.1548