Němečková, L., & Pavlasová, L. (2020). Pedagogická praxe studentů učitelství biologie z pohledu mentorských rozhovorů. Scientia in Educatione, 10(2), 20-43. https://doi.org/10.14712/18047106.1564