Shahbari, J. A. (2020). Styly myšlení v matematice a charakteristika procesu modelování. Scientia in Educatione, 11(1), 59-68. https://doi.org/10.14712/18047106.1579