Chocholoušková, Z., & Hajerová Müllerová, L. (2020). Vliv terénní exkurze na modifikaci žákovských prekonceptů odborných pojmů. Scientia in Educatione, 11(1), 22-42. https://doi.org/10.14712/18047106.1595