Havlíčková, R. (2020). Vliv atraktivity kontextu matematické slovní úlohy na řešitelský proces. Scientia in Educatione, 11(1), 2-21. https://doi.org/10.14712/18047106.1715