Slavíčková, M. (2021). Spôsoby zovšeobecňovania u žiakov vo veku 12-13 rokov a ich budúcich učiteľov matematiky. Scientia in Educatione, 11(2), 40-52. https://doi.org/10.14712/18047106.1722