Machová, M. (2021). Genetika v učebnicích biologie a přírodopisu: historie a současnost. Scientia in Educatione, 11(2), 14-39. https://doi.org/10.14712/18047106.1729