Zadražil, T. (2021). Kruciální význam typických diskuzních rolí žáků pro efektivní implementaci peer instruction ve výuce matematiky na základní škole. Scientia in Educatione, 11(2), 53-70. https://doi.org/10.14712/18047106.1741