Held, Ľubomír. (2020). Konfrontácia koncepcií přírodovědného vzdelávania v Európe. Scientia in Educatione, 2(1), 69-79. https://doi.org/10.14712/18047106.18