Říčan, J., Škoda, J., Hermanová, V., & Lanková, B. (2021). Komparace kvality tzv. teacher made testů s didaktickými testy a jejich vliv na úspěšnost žáků: případová studie. Scientia in Educatione. https://doi.org/10.14712/18047106.1837