Říčan, J., Škoda, J., Hermanová, V., & Lanková, B. (2022). Komparace kvality tzv. teacher made testů s didaktickými testy a jejich vliv na úspěšnost žáků: případová studie. Scientia in Educatione, 12(2), 18-31. https://doi.org/10.14712/18047106.1837