Čipková, E., & Fuchs, M. (2021). Hodnotenie vybraných bádateľských zručností študentov učiteľstva biológie. Scientia in Educatione, 11(2), 2-13. https://doi.org/10.14712/18047106.1884