Zenkl, D. (2021). Soulad zavedení kombinatorických konceptů v učebnicích matematiky s teorií poznávacího procesu. Scientia in Educatione, 12(1), 37-52. https://doi.org/10.14712/18047106.1938