Dvořáková, R. M. (2022). Výzkum evolučních znalostí a postojů v České republice a nový standardizovaný nástroj (EEQ) pro výzkumy v této oblasti. Scientia in Educatione, 13(1), 2-8. https://doi.org/10.14712/18047106.2053