Janštová, V., Dvořáková, R. M., Mourek, J., Rajsiglová, I., & Novotný, P. (2022). Česká verze dotazníku CLASS určeného k měření profesionality postoje k biologii. Scientia in Educatione, 13(1), 9-25. https://doi.org/10.14712/18047106.2086