Koperová, D., & Held, Ľubomír. (2023). Monitorovanie kognitívneho vývinu vo vzdelávacom programe ExpEdícia: Môže kognitívny vývin odrážať vplyv vzdelávacieho prostredia?. Scientia in Educatione, 13(2), 13-25. https://doi.org/10.14712/18047106.2133