Marounová, J., & Kácovský, P. (2023). Experimenty ve výuce fyziky: Kde se čeští učitelé inspirují?. Scientia in Educatione, 13(2), 26-35. https://doi.org/10.14712/18047106.2169