Říčan, J., Škoda, J., Hermanová, V., & Lanková, B. (2022). Reakce na „Kritika textu Říčan J. et al. – Komparace kvality tzv. teacher made testů s didaktickými testy a jejich vliv na úspěšnost žáků: případová studie. Scientia in educatione, 12(2), 2021. Scientia in Educatione, 13(1), 42-45. https://doi.org/10.14712/18047106.2192