Čipková, E., Fuchs, M., & Šmida, D. (2023). Úroveň bádateľských zručností žiakov 6. ročníka základných škôl. Scientia in Educatione, 14(1), 2-14. https://doi.org/10.14712/18047106.2276