Kovařík, P., Kubiatko, M., & Randáčková, D. (2023). Představy žáků základních škol o trávicí soustavě. Scientia in Educatione, 14(2), 32-43. https://doi.org/10.14712/18047106.2297