Pavlasová, L. (2015). Disertační práce se zaměřením na didaktiku biologie v České republice v letech 2004 – 2013. Scientia in Educatione, 6(2), 4-15. https://doi.org/10.14712/18047106.234