Žák, V., Rusek, M., & Pavlasová, L. (2016). Úvodník k trojici článků věnovaným disertačním pracím v oboru didaktika biologie, fyziky a chemie. Scientia in Educatione, 6(2), 2-3. https://doi.org/10.14712/18047106.261