Šmejkal, P., Skoršepa, M., Stratilová Urválková, E., & Teplý, P. (2016). Chemické úlohy se školními měřicími systémy: motivační orientace žáků v badatelsky orientovaných úlohách. Scientia in Educatione, 7(1), 29-48. https://doi.org/10.14712/18047106.280