Poupová, J. (2024). Víceznačné termíny ve středoškolských přírodovědných předmětech. Scientia in Educatione, 15(1), 80-95. https://doi.org/10.14712/18047106.3106